לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

שליחים חוזרים

בהלל תל חי הוקמה תכנית ייחודית  לסטודנטים וסטודנטיות שהנם שליחים חוזרים, בשיתוף עם רשת בוגרי השליחות של הסוכנות היהודית. משתתפי התכנית נפגשים ללמוד יחד ומקיימים מפגשים עם מנעד רחב של דוברים מעולם הרוח התרבות ומעולם האקטיביזם. המפגשים עוסקים בנושאים הקשורים למעורבות חברתית, מנהיגות, יהדות, זהות, ישראליות וכו' במטרה ליצור המשכיות לשליחות אותה סיימו.

במהלך השנה המשתתפים מפיקים אירועים שונים לכלל הסטודנטים במכללה על מנת לחשוף אחרים לרעיונות ולתכנים עליהם הם לומדים.

שליחים חוזרים מדליקים נרות חנוכה ביחד

הלל במכללה האקדמית תל חי
אצל דקנאט הסטודנטים המכללה האקדמית תל חי
ד.נ גליל עליון 12210

infoTelHai@hillelisrael.org

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.