לוח אירועים

Sorry the Calendar feed is currently unavailable. View full calendar directly.

התנדבות בקהילה

בהלל אנו מאמינים בשילוב החשוב בין עשיה ולימוד. לא מספיק ללמוד על עקרונות כגון "צדק" ו"תיקון עולם" אלא יש לתרגם זאת למעשים. לא מספיק לעשות ולהתנדב אלא יש לעשות זאת ממקום של ידיעה והבנה. לכן, הלל מפעיל מספר תכניות התנדבות אשר משלבות התנדבות עם קהילות נזקקות (כגון התנדבות עם ניצולי שואה, עם קשישים או עם עולים חדשים) יחד עם מפגשי לימוד, העמקה והעשרה.

הסטודנטים אוכלים ושותים עם זוהרה.טעם של פעם 2 תשע"ה
הלל במכללה האקדמית תל חי
אצל דקנאט הסטודנטים המכללה האקדמית תל חי
ד.נ גליל עליון 12210

infoTelHai@hillelisrael.org

שיתוף אתר זה

Email this page.Google + share.facebook share.